Sunday, August 29, 2010

alamat ng saging ..


Noong unang panahon ay may isang magandang babae ang nakakilala ng isang lalaki na kakaiba. Nabihag ng lalake ang puso ng babae dahil sa ganda nitong mangusap.Subalit isang araw nagpaalam ang lalaki sa babae at sinabing iyon na ang huli nilang pagkikita. Ayaw ng babae na sila ay magkahiwalay at hinawakan niya ng buong higpit nag kamay ng lalaki upang hindi ito makaalis, pero nawala pa rin ang lalaki at naiwan ang kamay nito, natakot ang babae at nalaman niya na taga ibang mundo ang lalaki. At dahil sa takot ay kanyang ibinaon ang kamay na naiwan sa kanilang bakuran.
Kinabukasan ay dinalaw niya ang lugar kung saan niya ibinaon ang kamay at laking gulat niya na may tumubo dito na puno na may malalapad na dahon, at di nagtagal ay nagkaroon ng bunga na hugis daliri ng mga kamay. At ito ay tinawag na saging ngayon.

No comments:

Post a Comment